Dünya Bankası, Çin’in Hubei ve Hunan eyaletlerine 345 milyon dolarlık kredi onayladı

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) — Dünya Bankası Çin’in orta kesimlerindeki Hubei ve Hunan eyaletlerinde yeşil tarım ve kırsal alanların gelişimini artırma amacıyla kullanılmak üzere 345 milyon ABD doları tutarında bir krediyi onayladı.

Dünya Bankası’nın Beijing ofisinden Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, kredi devlet fonları, mahsul ve hayvancılıktan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak, topraktaki karbon yutaklarını artırmak, biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve tarımsal ekosistemlerin restorasyonunu iyileştirmek ve yerel yönetimlerin kırsal canlandırma ve yatırım projelerini çevre ve karbonsuzlaştırma hedeflerine entegre etmelerini desteklemek için kullanılacak.

Çiftçilere ve kooperatif üyelerine eğitim ve tarımsal terbiye hizmetleri sağlama, çiftçileri ve gıda işleyicilerini iklim dostu tarım teknolojileri ve iyi tarım uygulamalarını benimsemeye teşvik etme, kırsal kanalizasyon ve çöp işleme hizmetlerini optimize etme ve yeşil tarım ve kırsal kalkınmayla ilgili standartları ve yöntemleri tanıtma gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yapılacak.

Dünya Bankası Çin, Moğolistan ve Kore Ülke Direktörü Mara Warwick, “Bu program, hükümetin Hubei ve Hunan’daki kırsal canlandırma programının direncini artırırken, yeşil tarım için hedefler ve yenilikçi uygulamalar sunacak ve ülke genelinde uygulanabilecek dersler üretecek” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir