BOTAŞ’tan mal ve hizmet alımları için yeni yönetmelik

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esaslar belirlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, “BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ İhale ve Alım Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, BOTAŞ’ın Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen mal ve hizmet alımları ile petrol ve doğal gaz arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve gazlaştırma faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak her türlü mal ve hizmet alımlarına ilişkin hususlar belirlendi.

İhale öncesi hazırlık işlemleri, ihale ve alım usulleri, gümrük ve nakliye işlemleri, elektronik ihale uygulamaları, ihale dokümanı ve katılım şartları, tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesi ile sözleşmeye davet ve sözleşmenin imzalanması konularında usuller kararlaştırıldı.

Yönetmelik kapsamında mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde, ilişkili kanunda belirtilen temel ilkelerin yanı sıra kurumsal strateji, politika ve eylem planları ile uyumlu olarak arz güvenliği ve iş sürekliliğinin sağlanması, kamu hizmetlerinin aksamaması, yerli ve milli imkanların kullanılması ve geliştirilmesi, ölçülülük, amaca uygunluk ilkeleri dikkate alınacak.

İhale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik özellikleri ve şartları ile projesini de kapsayan teknik şartnameler hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilecek. Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunlu olacak.

İhale işlemlerine başlamadan önce, ihale onay belgesinin ekine konulmak üzere, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenecek ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilerek hazırlayanlar tarafından imzalanacak. Gerçek piyasa fiyatlarını yansıtmayan, istenen özellikleri sağlamayan ve yaklaşık maliyetin hesaplanmasında hatalara sebep olabilecek fiyatlar değerlendirmeye alınmayacak.???????

?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir